جديد
35,000 تومان

جديد
جديد
6,500 تومان

سفری شگفت انگیز به جهان علومهمراه با مکس آکسیومبا ابر دانشمند، مکس آکسیوم، دیدار کنیداو توانایی های شگفت انگیزش را پس از برخورد آذرخش به بدنش به دست آورد. او علوم را چنان به شما آموزش می دهد که هرگز در هیچ کلاسی تجربه نکرده اید. او می تواند به اندازه ی یک اتم کوچک شود یا بر موج های صدا سوار شود. او برای جذاب شدن آموزش علوم کارهای شگفت انگیز دیگری نیز انجام می دهد....

جديد
6,500 تومان

سفری شگفت انگیز به جهان علومهمراه با مکس آکسیومبا ابر دانشمند، مکس آکسیوم، دیدار کنیداو توانایی های شگفت انگیزش را پس از برخورد آذرخش به بدنش به دست آورد. او علوم را چنان به شما آموزش می دهد که هرگز در هیچ کلاسی تجربه نکرده اید. او می تواند به اندازه ی یک اتم کوچک شود یا بر موج های صدا سوار شود. او برای جذاب شدن آموزش علوم کارهای شگفت انگیز دیگری نیز انجام می دهد....

جديد
6,500 تومان

سفری شگفت انگیز به جهان علومهمراه با مکس آکسیومبا ابر دانشمند، مکس آکسیوم، دیدار کنیداو توانایی های شگفت انگیزش را پس از برخورد آذرخش به بدنش به دست آورد. او علوم را چنان به شما آموزش می دهد که هرگز در هیچ کلاسی تجربه نکرده اید. او می تواند به اندازه ی یک اتم کوچک شود یا بر موج های صدا سوار شود. او برای جذاب شدن آموزش علوم کارهای شگفت انگیز دیگری نیز انجام می دهد....

جديد
6,500 تومان

سفری شگفت انگیز به جهان علومهمراه با مکس آکسیومبا ابر دانشمند، مکس آکسیوم، دیدار کنیداو توانایی های شگفت انگیزش را پس از برخورد آذرخش به بدنش به دست آورد. او علوم را چنان به شما آموزش می دهد که هرگز در هیچ کلاسی تجربه نکرده اید. او می تواند به اندازه ی یک اتم کوچک شود یا بر موج های صدا سوار شود. او برای جذاب شدن آموزش علوم کارهای شگفت انگیز دیگری نیز انجام می دهد....

جديد
6,500 تومان

سفری شگفت انگیز به جهان علومهمراه با مکس آکسیومبا ابر دانشمند، مکس آکسیوم، دیدار کنیداو توانایی های شگفت انگیزش را پس از برخورد آذرخش به بدنش به دست آورد. او علوم را چنان به شما آموزش می دهد که هرگز در هیچ کلاسی تجربه نکرده اید. او می تواند به اندازه ی یک اتم کوچک شود یا بر موج های صدا سوار شود. او برای جذاب شدن آموزش علوم کارهای شگفت انگیز دیگری نیز انجام می دهد....

جديد
10,000 تومان

تنزینگ نورگای پسر مهاجران تبتی فقیری بود که در نپال زندگی می‌کردند. او آرزو داشت دنیا را ببیند، اما به او گفته بودند که مقامش فقط می‌تواند کمی بالاتر از یک خدمتکار باشد. از سوی دیگر، هیلاری زنبورداری کوچک اهلِ نیوزلند بود و در جوانی رؤیای ماجراهایی را در سر داشت که هرگز نمی‌توانست تجربه‌شـان کنـد و بزرگ‌ترین ماجراجویی فتحِ اورست بود. قلۀ این کـوه بلندترین قلۀ جهان است و از ابرها نیز فراتر می‌رود. هرگز کسی با موفقیت از اورستِ پرخطر و دست‌نیافتنی بالا نرفته بود و بسیاری جان خود را سر این کار از دس...

جديد
جديد
10,000 تومان

هر سال اسب های بسیاری در منطقه نرماندی به دنیا می آیند. مردم آن منطقه آنها را پرورش می دهند تا به اسب مسابقه تبدیل شوند.پسر داستان ما همزمان با یک کره اسب به دنیا می آید تا اینکه...

جديد
10,000 تومان

«توی این دنیا آدم ها مدام خون می ریزن و تازه قهرمان انسانیت هم می شن...سیاستمدارها رو میگم! ولی بمب انداختن روی سر مردم ، شرافتمندانه تر از کاری که من کردم نیست.»

جديد
جديد
جديد
900 تومان

جاسپر باعث شد تا من در حال اسکیت سقوط کنم.خودمرا به مردن زدم و همین باعث شد که پارک را تعطیل کنند.من داستان واقعی را می دانستم و باید آن را می گفتم.اما کار از کار گذشته بود و می خواستند جای پارک چیز فوق العاده ای بسازند. بچه ها تصمیم گرفتند مردم را از حقیقت آگاه کنند. یک نفر هم بود که نمی خواست بچه ها حرفشان را بزنند.داستان این مبارزه را در این کتاب بخوانید....

1,800 تومان

خانم معلم كه آمد،   همه ي بچه ها بلند شدندولي  بچه غول  همانطورسرجايش نشسته بود. آخر،كارغول ها برعكس آدميزادهاستخانم معلم گفت:« بنشينيد كوچولوهاي گلم !»همه نشستند و بچه غول بلند شد ايستاد ......

1,500 تومان

نمایش 1 تا 16 از 461 (29 صفحه)