چیترا (ادبیات کلاسیک جهان) چ1 شمیز رقعی

چیترا
از زیبا ترین نمایش رابیندرانات تاگور است . او نمایش نامه را بر اساس یکی از
داستان های فرعی ماهابهاراتا نوشته و جریان عشق میان شاه‌دخت جیترانگادا و
شاهزاده آرجونا را روایت کرده است . این عشق نخست با ترفند و نیرنگ آغاز می شود
و بار دراماتیک نمایش نامه، همه، بر دوش کشمکش درونی پیرامون این ترفند و نیرنگ
است .
تاگور چیترا را به شعر و در یک پرده و نه صحنه نگاشته است . این نمایش نامه از
مهم ترین جامه نمایش نامه های ادبیات معاصر هند به شمار می آید .