ناطور دشت (ادبیات کلاسیک جهان) چ7 شمیز رقعی 200000 ریال

((
تنها کاری که آدم لازم است بکند این است که چیزی بگوید که کسی از آن سردر نیاورد
، و آن وقت هرکاری که دلتان  بخواهد
برایتان انجام می دهند .))
   عصیان علیه روابط ، ارزش ها و عادت
ها ، یا رویارویی با اندوه معصومیت از دست رفته ؛ ناطور دشت هردوی این هاست
؛
دیگر مواجه با گونه ای تنهایی محتوم و تلاش برای تاب آوردن ، چه بسا چون ساز
کاری برای ادامه زیستن ..