زندگی بر روی میسی سیپی (ادبیات کلاسیک جهان) چ3 شمیز

زندگی
بر روی میسی سیپی، در حقیقت، بخشی از زندگی نویسنده اثر، مارک تواین، است. او در
این کتاب به حدی داستان، حکایت، لطیفه و نکته های تازه، خنده دار  و با نمک آورده که خواننده در پایان کتاب
شگفت زده از خویش می پرسد که آیا نویسنده قصد داشته شرحی از زندگی در کناره این
رودخانه شگفت به دست دهد یا آنکه داستان پردازی خود را از مسائل انسانی به نمایش
بگذارد.