مردان کوچک (ادبیات کلاسیک جهان) چ4 شمیز رقعی 390000 ریال

در
مردان کوچک ، که در واقع قسمت سوم و دنبالهٔ رمان زنان کوچک است ، کو با تبدیل
مزرعه قدیمی پلامفیلد به یک شبانه روزی شاد پسرانه ، با کمک همسرش پروفسور بائر
بلاخره به آرزوی دیرینهٔ خود جامهٔ عمل می‌پوشاند و با پناه دادن به پسر بچه های
به قول خودش مشکل دار و با استفاده از تجربه‌اش در مورد اولین پسر خود ، تدی،
سعی در تربیت و تبدیل آن ها به مردانی موفق و خوشحال دارد . توصیف اخلاق پاک و
روحیات مختلف این پسر بچه ها و رفتار معصومانه و بی آلایش آن ها این اثر را
بسیار زنده ، گیرا و جذاب کرده است . بی شک خواندن آن هم برای نوجوانان و هم
پدران و مادران مفید و دلچسب خواهد بود.