فلسفه دلوز چ1 شمیز رقعی 950000 ریال

نام
ژیل دلوز با شماری از مفاهیم هیجان انگیز در فلسه سیاسی معاصر گره خورده است:
شیزوفرنی، ماشین، فلات ، بدن بدون اندام، ماشین میل گر، رخداد، تفاوت خطوط گریز،
کثرت، صفحه درونماندگاری، شیزو کاوی ، نهفتگی و ریزوم تنها چند نمونه مشهور
هستند. اما خلق مفاهیم به زعم دلوز همواره نوعی آفرینش است در مقام ایجاد اتصلات
و ترکیبات،پل زدن ها پیوند هایی بین نولفه هایی از مفاهیم مختلفی که از
فلاسفه  مختلف می آیند. دلوز در خلق هر
مفهوم همواره اشاره ای صریح یاضمنی به مفاهیم 
فلاسفه هستند. اما فلسفه برای دلوز هرگز به مرز های آکادمی خو محدود نمی
ماند. مفاهیم دلوذ حرکاتی هستند که مرز های سنتی فلسفه، علم، ادبیات را درهم می
شکنند.  کتاب اسمیت شرح مفصل  و مبسوطی است که ما را با جهان  ریزوماتیک اندیشه دلوز آشنا می کند. برای
کسانی  که می خواهند رد اتصلات و آفرینش
های مفهومی بدیع دلوز را دنبال کنند، این کتاب بهترین درآمد بر اندیشه او محسوب
می شود. اما علاو بر این، اسمیت با شرح روشنی که از حرکت ها و مسیرهای اندیشه
دلوز عرضه می کند در واقع کاری مهم تر انجام می دهد: او تلاش می کند به ما نشان
دهد یکی از بزرگ ترین فلاسفه معاصر چگونه 
امکانات جدیدی برای اندیشیدن  خلق
می کند تا نه تنها اندیشه را به زندگی متصل کند.