علوم تهوع آور؛ همه چیز درباره ادرار (پرنده آبی) چ1 شمیز

ادرار
نقشی مهم در سلامتی شما دارد
هرچند با نگاه کردن به نگاه کردن به اون نمی تونید این حقیقت بفهمید
اگر ادرار نکنید ، مواد خطر ناکی در ماهیچه ها، خون بافت های شما انباشته می
شود سپس بسیار بیمار می شود اندام های شما از کار می افتد
و بدون شک بیمار می شود اندام های شما از کار بیفتد و بدون کمک
پزشک خواهید مرد امروزه ما ادرار را به توالت سر رازیر می کنیم ،
بی آنکه یک ثانیه  به آن فکر کنیم
.
اما آیا می دانید روزگار مردم ازین ماده ی زرد و بد بو بهره برداری میکردند
آیا می دانید که دانشمندان باتری ای ساخته اند با ادرار برق تولیدمی کند؟
این کتاب شمارا با جهان شگفت انگیز ادرار بیشتر آشنا میکند.