گرگ ها ؛ج5 (قصه های روزی روزگاری گرگی)(پرنده آبی) چ1 شمیز وزیری

پیش
درآمدی برای آشنا کردن بچه خرگوش ها با خطر گرگ ها!
هر لانه ای یک جلد از این کتاب لازم دارد.
 کتاب در کتابی ابتکاری
…  یک کارِ اولِ تحسین برانگیز.   اسکاتزمن
این کتاب خودمان را هم بلعید.  ساندی
تایمز
پر معنی، ظریف و طنزآمیز.  
آبزرور
از هر نظر محشر.   بوکس فورکیپس
پر از سرگرمی و چیزهای ترسناک.  
گاردین
یک قصه ی معرکه و دُم دار!   هارولد