loader-img
loader-img-2

کبوتر و ساعت (پرنده آبی) چ1 شمیز رحلی 250000 ریال

کبوتری
می خواست تنها زندگی کند. پس از کبوتران دیگر جدا شد. کبوتر تنها مدام عقربه های
ساعت بزرگ میدان شهر را به جلو و عقب می برد..