قورباغه کجاست؟؛ ج7 (کتابی کوچک با الهام از هنرمندی بزرگ)(پرنده آبی) چ1 رحلی زرکو

آنتوانت
، قورباغه‌ی کوچکی است که وقتی می‌فهمد نقاش مشهور در جستجوی گل هایی زیباست که
از زمان آنها نقاشی کند ، تصمیم می‌گیرد خودش هم در تابلو نقاشی باشد .
این داستان قشنگ و بامزه با تصاویر رنگی زیبایی همراه شده که یادآور نقاشی های
مونه است از برکه‌ی نزدیک خانه‌اش در ژیورنی .