نامی برای اره ماهی (مجموعه شعر نوجوان) (پرنده آبی ) چ1 شمیز رقعی

ریل
عای قهوه ای سلام !
  پس چرا نمی رسد قطار تیرماه ؟ چشم من
به راه
من : بستنی فروش ایستگاه