شعر امروز یونان(زرکوب)چ1

 شعر یونان از دوران باستان یعنی از دوران
سروده‌های عرفه و اشعار حماسی همراه تابع امروز را درازی راه پیموده که همواره
در مسیر درخشان و پر افتخاری بوده است گزینه شعر امروز ایران که با عرضه زندگی و
شعر نزدیک به 100 شاعر نوگرا پنجره روشن به صد سال شعر نو یونانی می آید حاصل
نزدیک به سه سال کار مداوم و پیگیر مترجم است مترجم که برند جایزه ملی ترجمه در
یونان برای کتاب زبان سنگی اثر  یانیس
ریتسوس و احاطه کامل به زبان و ادبیات یونانی دارد که خود نیز دستی در شعر دارد
کوشیده است بهترین نمونه‌های شعر مدرن امروزی یونان را از شاخص‌ترین چهره‌های
این قلمرو پهناور به خواننده ایرانی عرضه کند خواننده در این مجموعه دلنشین که
جلوه‌های رنگین و شگفت انگیز شعر نو یونانی را از قرن بیستم تا امروز ما در چشم
انداز آن قرار می‌دهد افزودن و چهره های سرشناس و نام‌آور شعر نو یونانی همچون
کافی بزرگ کازانتزاکیس  نویسنده کتاب
زوربای یونانی سفریست برنده نوبل ادبی 1963 به روت صفر برنده بسیاری از جوایز
جهانی شعر علی برنده نوبل ادبی 1979 و شاعران ملی همچون لوموس کارلوس آریستوتلیس
والا ئوریتیس و کوستیس پلاماس  این
نخستین بار با ده‌ها شاعر ارزنده با ساعتی ها و زبان های شعری گوناگون آشنا می
شود.  عشق به دریا می ماند به درونش می
رود بدون آنکه ب دانی بیرون خواهی آمد یا نه عشق به دریا می ماند همه از آن لذت
می برند یک نفر بهایش را می‌پردازد دینوس خریستیا نوپولوس