درآمدی به منطق جدید چ12 شمیز وزیری 500000 ریال

  • نویسنده : ضیا موحد
  • سال نشر : 1398
  • تعداد صفحات : 398 صفحه
کتاب
در آمدی به منطق جدید بر اساس سال ها تجربه تدریس نویسنده آن در دانشگاههای
ایران تألیف شده و اکنون متنی رسمی و درسی در منطق جدید است. از ویژگی های این
کتاب فصل هایی است که نویسنده برای خودآموزان منطق نوشته و در مقدمه کتاب با
آنها اشاره کرده است. در آمادی به منطق جدید در سال 1369 به عنوان کتاب سال
برگزیده شد.