صبح که شد چی صدات کنم؟ (داستان های خونه ات کجاست ؟ تو باغچه!) چ1شمیز خشتی 310000

یک
بادمجان ، یک پیازچه ،چند تا نخود و البته
یک تربچه‌ی قرمز گرد و قلمبه.
این ها اهالی باغچه‌ی سبزیجات هستند . یک باغچه‌ی سبزیجات پر ماجرا که مامان
تربچه لالایی بخوان یکی از آن ماجرا هاست