شکوه بی پایان کیهان (اطلس اکتشافات اختر شناسی) چ1 شمیز رحلی 500000 ریال

تقریبا
چهارصد سال پیش در منطقه میدلبورگ هلند تلسکوپ اختراع شد؛ اختراعی که به انقلاب
در کاوش های بشر در کیهان منجر شد. گالیلئو گالیله با استفاده از تلسکوب وجود
کوه های ماه، قمرهای مشتری و لکه های خورشیدی را کشف کرد. کریستیان هویگنس عوارض
سطحی مریخ و حلقه های زحل را مشاهده کرد و ویلیام هرشل نیز موفق به کشف یک ستاره
جدید و نقشه برداری از ستاره های دوتایی و سحابی ها شدو به همین ترتیب، سایر
اخترشناسان نیز با استفاده از تلسکوپ فاصله ستاره ها از منظومه شمسی را مشخص
کردند، از ساختار کهکشان راه شیری پرده برداشتند و انبساط کیهان را کشف کردند.
با بزرگ تر و قوی تر شدن تلسکوپ ها، اختر شناسان هم توانستند بیش از پیش به
اعماق راز های کیهان نفوذ کنند. گوورت شیلینگ در کتاب شکوه بی پایان کیهان
ماجراهای دنیای اخترشناسی را طی چهارصد سال پس از اختراع تلسکوپ تعریف می کند و
چشم اندازی از مهم ترین اکتشافات صورت گرفته در عرصه اختر شناسی  در این مدت 
را به تصویر می کشد. تصاویری زیبا و با شکوه از کیهان، که بزرگ ترین
تلسکوپ های موجود ثبت کرده اند. جذابیت این سفره شگفت انگیز را دو چندان می کند.