خانه های مدرن (کی ساختش؟)(پرنده آبی) چ1 زرکوب

کتاب
خانه های مدرن ما را به سفری سرگرم کننده و لذت بخش می برد، به ده خانه ی بسیار
معروف که معماران برجسته ی قرن بیستم و بیست و یکم آن ها را ساخته اند. نویسنده
و تصویرگر کتاب، دیدیه کُرنی، نخست شرح حال مختصری از هر معمار را می آورد و بعد
با ظرافت مراحل گوناگون ساخت هر خانه را توضیح می دهد و به خصوص رموز و ویژگی
های نوآورانه در طراحی این خانه ها را آشکار می کند. تصاویر جذاب و متن ساده و
روان پرده از راز عمارت های مشهور و مدرن می گشاید؛ از «ویلا ساوُآ» اثر
لوکوربوزیه گرفته تا «خانه ی آبشارِ» فرانک لوید رایت، «خانه ی کارتُنیِ» شیگِرو
بان و «خانه ی بوردو» اثر رِم کولهاس.
این کتاب مقدمه ای است زیبا و هیجان انگیز برای آشنایی با خانه های غیر معمولِ
معماری مدرن که خواندنش برای هر خواننده از هر سنی که باشد لذت بخش است. 
   خانه ی شرودِر: گِریت ریتوِلد
1924         خانه ای برای روزهای بهتر:
ژان پرووِه 1956
        ویلا ساوُآ: لوکوربوزیه
1931                                                  
منزل گِری: فرانک گِری 1978
       خانه ی آبشار: فرانک لُوید رایت
1939                                  
خانه ی کارتُنی: شیگِرو بان 1995
       خانه ی خانواده ی ایمز: چارلز و
رِی ایمز 1949                      
خانه ی بوردو: رِم کولهاس 1998
       خانه ی شیشه ای(فارنزوُرث): میس
وَن دِر روهه 1951            خانه ی
نِئین: سارا ویگلزوُرث و جرمی تیل 2002

دیدیه کُرنی طراح و استاد دانشکده ی هنرهای زیبای «مان» (اِکُل دِ بوزار دُ
مان) است. کتاب آسمان خراش ها از مجموعه «کی ساختش؟» اثر دیگری از اوست.