تربچه بگو نه (داستان های خونه ات کجاست؟ تو باغچه! ) چ1 شمیز خشتی 310000 ریال

یک
بادمجان، یک پیازچه، چند تا نخود و البته یک تربچه ی قرمز گرد و قلمبه. این ها
اهالی باغچه ی سبزیجات هستند. یک باغچه سبزیجات پر ماجرا که  تربچه بگونه یکی از آن ما جراهاست.