loader-img
loader-img-2

بابا امیری (ماجراهای زولو - 4)(پرنده آبی)چ1 شمیز رحلی 550000 ریال

زولو
زرافه ای است که در شهر آدم ها زندگی می کند و با بچه ی آدم ها مدرسه می
رود.
یک روز که از سرویس مدرسه پیاده می شود با خودش فکر می کند: «اگر من هم بابا
داشتم...»
و قصه ی بابا امیری شروع می شود.