اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری چ7 شمیز رقعی

هر
کس که در تمدن جدید اروپایی پرورش یافته و به مطالعۀ
مسائل تاریخ جهان اشتغال داشته باشد ناگزیر و بهحق با
این سؤال روبهرو میشود: پیدایش آن پدیدههایی از تمدن
را که در غرب، و فقط در غرب، خط سیری تکاملی با اهمیت و
اعتباری جهانشمول  لااقل به زعم
ما  پیمودهاند باید به
کدام ترکیب از موقعیتها نسبت داد؟
وبر در تاش برای تعیین ویژگیهای ممیزۀ سرمایهداری
جدید، در کتاب اخاق پروتستانی ِ قبل از هر چیز میان ِ نهاد
سرمایهداری و جستوجوی فینفسۀ منفعت تمایز قائل
میشود. میل به ثروت در اکثر زمانها و مکانها وجود
داشته و فینفسه هیچ ارتباطی با عمل سرمایهدارانه، که
شامل نوعی جهتگیری باقاعده برای کسب منفعت از طریق مبادلۀ اقتصادی بهظاهر
مسالمتآمیز است، ندارد. هر کس که در تمدن جدید اروپایی پرورش یافته و به مطالعۀمسائل تاریخ جهان اشتغال داشته باشد ناگزیر و بهحق بااین سؤال روبهرو میشود: پیدایش آن پدیدههایی از تمدنرا که در غرب، و فقط در غرب، خط سیری تکاملی با اهمیت واعتباری جهانشمول  لااقل به زعم ما  پیمودهاند باید بهکدام ترکیب از موقعیتها نسبت داد؟وبر در تاش برای تعیین ویژگیهای ممیزۀ سرمایهداریجدید، در کتاب اخاق پروتستانی ِ قبل از هر چیز میان ِ نهادسرمایهداری و جستوجوی فینفسۀ منفعت تمایز قائلمیشود. میل به ثروت در اکثر زمانها و مکانها وجودداشته و فینفسه هیچ ارتباطی با عمل سرمایهدارانه، کهشامل نوعی جهتگیری باقاعده برای کسب منفعت از طریق مبادلۀ اقتصادی بهظاهر مسالمتآمیز است، ندارد.
 • زبان کتاب
  فارسی
 • سال نشر
  1396
 • چاپ جاری
  7
 • شمارگان
  1000
 • قطع
  رقعی
 • تعداد صفحات
  261
 • نویسنده
  ماکس وبر
 • مترجم
  عبد الکریم رشیدیان، پریسا منوچهری کاشانی
 • ویراستار
  انتشارت علمی و فرهنگی
 • وزن
  240 گرم
 • شناسه محصول
  184038

دیدگاه شما

نظرات کاربران ( 0 نظر)
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی