اقتباس از قرآن کریم(شمیز)چ1

قرآن
کریم جان تمدن و فرهنگ اسامی، سرچشمة همة دانشهای دینی و الهامگر شکوه و
عظمت مسلمانان در تاریخ پرافتخارشان بوده است. چه ارجمند دانشهایی که از قرآن
سرچشمه
گرفته است، چه بسیار مهارتها و صناعتها که در کتاب خدا ریشه دارد و چه فراوان
فنون سخن
که به اقتباس از قرآن کریم آراسته شده است.
«اقتباس از قرآن کریم» را در جای جای خطبهها، روایتها، پیماننامهها، فتحنامهها
و وصیتنامهها
میتوان یافت تا خود گواهی بر پیوند ذهن و زبان اسامیان با قرآن کریم
باشد.
آنچه در کتاب حاضر فرا روی نهاده شده، وام گرفتنهای صریح از آیات کتاب الهی در
گفتار و
نوشتار مسلمانان است و مؤلف در این کتاب نشان میدهد که چگونه در سخن بزرگان و
ناموران
سدههای پیشین تاریخ تمدن و فرهنگ اسامی و در نوشتههای ادبی و فرمانهای اداری
و
حکومتی مسلمانان از این معجزة جاوید اقتباس شده است قرآن
کریم جان تمدن و فرهنگ اسامی، سرچشمة همة دانشهای دینی و الهامگر شکوه و
عظمت مسلمانان در تاریخ پرافتخارشان بوده است. چه ارجمند دانشهایی که از قرآن
سرچشمه
گرفته است، چه بسیار مهارتها و صناعتها که در کتاب خدا ریشه دارد و چه فراوان
فنون سخن
که به اقتباس از قرآن کریم آراسته شده است.
«اقتباس از قرآن کریم» را در جای جای خطبهها، روایتها، پیماننامهها، فتحنامهها
و وصیتنامهها
میتوان یافت تا خود گواهی بر پیوند ذهن و زبان اسامیان با قرآن کریم
باشد.
آنچه در کتاب حاضر فرا روی نهاده شده، وام گرفتنهای صریح از آیات کتاب الهی در
گفتار و
نوشتار مسلمانان است و مؤلف در این کتاب نشان میدهد که چگونه در سخن بزرگان و
ناموران
سدههای پیشین تاریخ تمدن و فرهنگ اسامی و در نوشتههای ادبی و فرمانهای اداری
و
حکومتی مسلمانان از این معجزة جاوید اقتباس شده است
 • زبان کتاب
  فارسی
 • سال نشر
  1386
 • چاپ جاری
  1
 • شمارگان
  1000
 • قطع
  وزیری
 • تعداد صفحات
  464
 • نویسنده
  ابو منصور عبدالملک بن محمد ثعالبی
 • مترجم
  حسین صابری
 • ویراستار
  انتشارت علمی و فرهنگی
 • وزن
  860 گرم
 • شناسه محصول
  184124

دیدگاه شما

نظرات کاربران ( 0 نظر)
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی