رویا در شب نیمه تابستان (ادبیات کلاسیک جهان) چ4 شمیز

رویا
در شب نیمه تابستان یکی نخستین شاهکارهای شکسپیر است. وی در جوانی این نمایش
نامه  را نوشته است و از همین رو پر از
شادی و جوانی است و آنچنان لطیف و زیبا ساخته شده که بیشتر شبیه غزل است. شکسپیر
در این نمایش نامه به تحلیل عشق می پردازد و به این نتیجه می رسد که عشق همچون
شعر زاده خیال است و آن را باعقل کاری نیست.