loader-img
loader-img-2

سیره و قیام زید بن علی(ع) چ3 زرکوب

زید
بن علی (ع)  فرزند امام سجاد (ع). برادر
امام باقر و از برجسته ترین چهره های انقلابی 
جهان اسلام. از شایسته ترین پیشوایان عالم تشیع بود که بر ضد خلافت اموی
قیام کرد وبا  دستگاه جور به ستیز برخاست
و در 121 قمری به شهادت رسید
در این کتاب زندگی و فضایل حضرت زید و اقوال معصومان درباره وی و نقد و بررسی
احادیث نامه در باب او و رد آن ها و علل و اسباب خروج آن حضرت و اهمیت قیام وی
به تفصیل ذکر شده و کلیاتی نیز درباره فرقه زیدیه از فرق مهم تشیع آمده است