دلدار و دلباخته (ادبیات کلاسیک جهان) چ6 شمیز رقعی 400000 ریال

دلدار دلباخته شرح
مناسبات دوستانه و عاشقانه ژرژ ساند. نویسنده مشهور قرن نوزدهم فرانسوی است که به
عشاق ونیز زبانزد گشته اند.

آشنایی آنان در بهار سال
1833 آغاز شد این مناسبات که ابتدا دوستانه بود و پس از چند ماه به روابط عاشقانه
مبدل گردید در روحیات شاعر جوان عمیقا تاثیر گذاشت پیوند عاشقانه این دو هنرمند که
با فراز و فرود هایی قرین بود سر انجام در اواخر ایام اقامت موسه در ایتالیا مارس
1834 گسسته شد.

تحلیل های روانشناختی
باریک بینانه و نظریات بدیع ژرژ ساند ترز درباره هنر و تجلیات نبوغ هنری همچنین
تصویر آفرینی های استادانه او از احوال و انقلابات روانی موسه لوران در لابه لای
این داستان جا خوش کرده است.