تصویر یک زن (ادبیات کلاسیک جهان) چ3 شمیز رقعی 350000 ریال