سرگذشت من (ادبیات کلاسیک جهان) چ3 شمیز رقعی 135000