loader-img
loader-img-2
افلاطون چاپ دومی شد

به گزارش روابط‌عمومی انتشارات علمی و فرهنگی افلاطون فیلسوف کبیر و نامور یونانی به دلیل جایگاهش در بنیان‌گذاریِ آنچه امروزه به دانش فلسفی می‌شناسیم و موقعیتی که نقطۀ اتصال جهان اسطوره و فلسفه است، در همۀ قرن‌هایی که از حیاتش گذشته است محلّ توجه و اهتمام آیندگان خود بوده است؛ این اهتمام فراوان و مراجعات متعدد و متکثر باعث شده است که آیندگانِ افلاطون آرا و دیالوگ‌های او را مثل بسیاری اَبَرمتن‌های انسانی دیگر، با رویکردها و تفسیرهای مختلفی بخوانند؛ تفسیرهایی که شاید هر کدام در دوره‌های خود سخن آخر فرض شده‌اند، ولی با گذشت زمان مشخص شده که دریچۀ تفسیرهای نو و رویکردهای تازه در افلاطون‌پژوهی‌ همچنان گشوده است.
کتاب افلاطون از مجموعه راهنمای سرگشتگانِ جرالد ا. پرس از نمونه‌های گشودن افق‌های تازه در تفسیر و فهم از افلاطون است. راهنمای سرگشتگان مجموعه‌ای با بیش از سی مجلد است که انتشارات کونتینیوم در دودهۀ اخیر به زبان انگلیسی منتشر و در سال‌های گذشته نیز انتشارات علمی و فرهنگی آن را برای فارسی‌زبانان مهیا کرده است. در هر یک از مجلدهای این مجموعه فیلسوف برجسته‌ای از دوران کلاسیک تا معاصر معرفی می‌شود. نام این مجموعه از کتاب دلاله‌الحائرین (راهنمای سرگشتگان) ابن‌میمون، فیلسوف و الهیدان یهودی، اقتباس شده است. در راهنماهای سرگشتگان هدف این است که دانشجویان و پژوهشگران در حیرتِ مواجهه با دریایی از داده‌های مربوط به فیلسوفان مهم و مکتب‌های بزرگ فلسفی، از سرگشتگی خارج شوند و در یک جلد معین، اطلاعاتی شُسته‌رُفته در توضیح مفاهیم و اصطلاحات کلیدیِ ایشان به زبانی فنی و در عین حال مناسبِ نوسفران، دریافت کنند.


مجلد افلاطون از مجموعۀ راهنمای سرگشتگان، همان‌طور که گفته شد، پژوهش و نوشتۀ جرالد ا. پرس در سال 2007 است. او استاد فلسفۀ کالج هانترِ نیویورک است و عمدۀ آثارش به شناخت فلسفۀ یونان باستان و به‌ویژه افلاطون مربوط است. این کتاب را نخست‌بار در سال 1398 ایرج آذرفزا به زبان فارسی برگردانده است.
اهمیت پژوهش جرالد ا. پرس در رویکرد تازۀ او در مطالعات افلاطونی است. پیش از او افلاطون با رویکردهای مختلف و معمولاً کلاسیک دیگری نظیر تکوین‌گرایی، وحدت‌گرایی و باطنی‌گرایی تفسیر می‌شد. اما جرالد ا. پرس در اثر خود می‌کوشد با تمرکز بر روش فلسفی خودِ افلاطون، یعنی دیالوگ و دیالکتیک‌های جاری در آن، مفروضات ما را که برگرفته از همان رویکردهای پیشین است، معلق کند. و در عین حال هم سهم عناصر متغیر و مبهم را ادا کند و هم سهم عناصر ثابت و کُلی دیالوگ‌ها را. در روش پژوهشی نوی جرالد ا. پرس به قالب دیالوگی آثار و در ادامه ویژگی دراماتیک و دیالکتیکی توجهی ویژه می‌شود و تلاش می‌گردد که اصول فلسفۀ افلاطون که نه جزمی است و نه شکاکانه، در پرتو این ویژگی بازتفسیر شود.
کتاب در یک مقدمه، چهاربخش و واژه‌نامۀ پایانی تدوین شده است. در بخش نخست پس‌زمینۀ حیات افلاطون، در بخش دوم عناصر متغیر در دیالوگ‌های برجای‌مانده ازو، در بخش سوم عناصر ثابت در فلسفۀ او و در بخش پایانی توصیه‌ها و رهنمودهایی برای خواندن بهتر و دقیق‌تر دیالوگ‌های افلاطون عرضه می‌شود.


کتاب افلاطون از مجموعۀ راهنمای سرگشتگان با نوشته و پژوهش جرالد ا. پرس در 383 صفحه و با ترجمۀ فارسیِ محققانه و شیوای ایرج آذرافزا، در سال 1400 به چاپ دوم رسیده است. چاپ دوم این کتاب در روزها و ماه‌های گذشته با شمارگان 1000 و قیمت 60 هزارتومان در دسترس علاقه‌مندان فلسفه و اندیشه قرار گرفته است.
 

دیدگاه شما
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی