loader-img
loader-img-2
تحلیل شاهنامه با روانشناسی یونگ تجدید چاپ شد

در شاهنامه از دیدگاه روانشناسی تحلیلی یونگ با اثر تحقیقی میان‌رشته‌ای مواجه هستیم که پیونددهندۀ ادبیات و روانشناسی است. هر اثر ادبی شاخص جدا از ارزش‌های ادبی این قابلیت را دارد که از نظرگاه‌های گوناگون بررسی شود. اشرف خسروی مؤلف کتاب شاهنامه از دیدگاه روانشناسی تحلیلی یونگ انتخاب دقیق و مناسبی برای کتاب خود داشته است. او با بررسی شاهنامه که حماسه‌‌ای ملی است، شاهنامه را محوری برای تحلیل اثر بر مبنای نظریۀ یونگ (روانشناسی تحلیلی) قرار داده است؛ یکی از  شاخه‌های متعدد روانکاری. در نظریۀ یونگ ناخودآگاه جمعی و کهن‌الگوهای موجود در آن و موضوعات مربوط به آن‌ها، مانند اضداد و رؤیا اهمیت ویژه‌ای دارد. این موضوعات را در آثاری که ریشه در ناخودآگاه جمعی دارند به خوبی می‌توان بررسی کرد. شاهنامۀ فردوسی حماسۀ ملی ایرانیان است و ریشه در ناخودآگاه قومی و ملی ما دارد. این ویژگی قابلیت مناسبی به آن می‌دهد که از دیدگاه روانشناسی یونگ تحلیل شود. 

در بخشی از درآمد این کتاب می‌خوانیم:

«یکی از نظریه‌پردازان معروف روانشناسی و روانکاوی، کارل گوستاو یونگ، روانشناس و روانپزشک معاصر سوئیسی، بنیانگذار نظریه «روانشناسی تحلیلی» است. یونگ با نگاهی روانشناسانه و روانکاوانه، به مطالعه اساطیر، حماسه‌ها، داستان‌ها و آثار ادبی و هنری ملل مختلف پرداخت و به کشف حقایقی نایل شد که ارائه این نظریه نتیجۀ آن بود. در حقیقت، نظریۀ او نتیجۀ پیوند عالمانۀ روانشناسی و ادبیات بود. این نظریه باب جدیدی در نقد آثار ادبی جهان گشود. ناخودآگاه جمعی، کهن‌الگوها و اصل اضداد، از اهم موضوعات نظریـه یونگ است. نمادهای موجود در رؤیاها و آثار ادبی و هنری نیز توجه یونگ را به خود جلب کرد.

از آنجا که شاهنامه یک حماسه ملی است و ریشه در ناخودآگاه جمعی دارد، می تواند از این دیدگاه نقد و بررسی شـود. کهن‌الگوها و موضوعات مربوط به آن‌ها، در بسیاری از داستان‌های شاهنامه تکرار می‌شـوند و به آنها نوعی وحدت محتوایی می‌دهند. محتوای روانکاوانۀ بسیاری از این داستان‌ها حکایت قهرمانی است که در مسیر تفـرد و خودپرورانی گام می‌نهد و تن به آزمون‌های دشوار می‌دهد تا جنبه‌های پنهان روان خود را بشناسد و نیک و بد آنها را تشخیص دهد و به «خود»، که کهن‌الگوی آرمانی یونگ است، نایل شود.»

انتشارات علمی و فرهنگی شاهنامه از دیدگاه روانشناسی تحلیلی یونگ اثر اشرف خسروی را که برای چهارمین‌‌بار منتشر شده، در 177 صفحه با شمارگان 1000 نسخه و قیمت 53 هزار تومان در اختیار علاقه‌مندان قرار داده است.

دیدگاه شما
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی