loader-img
loader-img-2
«همسران خوب» به نوبت چهارم چاپ رسید

لوئیزا می آلکوت در بیست و نهم نوامبر سال 1832 در شهر جرمنتان متولد شد. او از دوران کودکی در فقر به سر می‌بُرد و به همین دلیل از کودکی لباس عروسک می‌دوخت و بعداً به مدرسۀ خیاطی رفت. مدتی نیز خدمتکار بود و پس از آن نوشتن را آغاز کرد. اولین کتابش مجموعه از داستان‌های کودک به نام Flower Fabels در سال 1845 بود. با انتشار یادداشت‌های بیمارستان در سال 1863 به شهرت رسید و با کتاب زنان کوچک (1869) به موفقیت بعدی رسید. پس از زنان کوچک، همسران خوب همان‌قدر به موفقیت دست یافت و توفیق آغازین می آلکوت را نه اتفاقی، بلکه ناشی از نبوغ او نمایان کرد. پس از همسران خوب، مردان کوچک در سال 1886 منتشر شد که از جمله آخرین آثار اواخر عمر او بودند. آلکوت در سال 1888 در شهر بوستون درگذشت.

 
رُمان همسران کوچک (1869) بلافاصله پس از زنان کوچک، دومین اثر از سه‌گانۀ مشهور لوئیزا می آلکوت است. اولینِ این سه‌گانه رُمان زنان کوچک و آخرینش مردان کوچک است. زنان کوچک روایتی از زندگی خود نویسنده و سه خواهرش بود و برای می آلکوت شهرتی دست و پا کرد. دنبالۀ این داستان در شمارۀ دوم آن، یعنی همسران خوب روایت می‌شود. مجلۀ نیویورکر دربارۀ این رُمان می‌نویسد: «جای تردید است که آیا تاکنون در ادبیات زنانۀ جهان، رُمانی توانسته است به اهمیت و جذابیت زنان کوچک و همسران خوب ظهور کند یا نه. داستان چهار خواهر که در فقر آبرومندی در امریکا در اواسط قرن هجدهم زندگی می‌کنند. از سال 1868 که بخش اول این رمان یعنی زنان کوچک و سپس بخش دوم یعنی همسران خوب به چاپ رسید، به طور غافلگیرکننده‌ای محبوب‌ترین رُمان در میان زنان بوده و هست.» سینیتا اوزیک نویسندۀ همین مقاله می‌نویسد که من زنان کوچک و همسران خوب را هزار بار خوانده‌ام!

شهیندخت رئیس‌زاده (فرزانه)
شهین‌دُخت رئیس‌زاده (فرزانه) نخست‌بار در سال 1366 همسران خوب را با همکاری انتشارات پاپیروس ترجمه و منتشر کرد. پس از آن در سال 1394 و بیست و هشت سال پس از چاپ نخست، این ترجمه در همکاری با انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد. اکنون پس از شش سال این کتاب به چاپ چهارم رسیده است. چهارمین چاپِ همسران خوبِ منتشرۀ علمی و فرهنگی در سال 1400 با جلد رقعی و قیمت 103 هزار تومان، در شمارگان 1000 و 391 صفحه روانۀ بازار نشر شده است.

دیدگاه شما
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی