loader-img
loader-img-2
«نیمه دیگر زندگی» و «شریف جان شریف جان» منتشر شد

به گزارش ارتباطات و امور بین الملل انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب «نیمه دیگر زندگی» در 172 صفحه و کتاب «شریف جان شریف جان» در 200 صفحه توسط انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد.

در خلاصه کتاب «نیمه دیگر زندگی» آمده است:

نیمه دیگر یک زندگی ،داستانی است در مورد زندگی ،داستانی از زنانگی و اوج مادرانگی، داستانی در مورد انسانهای شکست خورده ای که با نیروی عشق بر میخیزند و به آرزوها ی خود میرسند در مورد نیم زندگی ،رسیدن از غم و اشک به شادی و خنده ،که جملات ابتدایی داستان با تصویر یک نوازش مادرانه آغاز میشود و با خنده و شادی که مادر می آفریند به پایان میرسد ،با این کتاب  وجوه مختلف  زندگی را ببنید و الهام بگیرد که عشق چگونه معجزه میآفریند.

در خلاصه کتاب« شریف جان شریف جان » آمده است:

شاید بهترین معرفی برای کتاب شریف جان شریف جان ،یکی از جملات انتهایی داستان باشد ،نقل قولی از مادربزرگ «دنیا مال آنهاست که خانه شان دنیاست و خودشان از ته دل عاشق مردم دنیا هستند»،کتاب شریف جان شریف جان کتابی که آرزوها و زندگی یک نوجوان ساکن در جنوب کشور را روایت میکند ،آمال و عشق او به مدرسه رفتن و داشتن زندگی بهتر برای خودش و خواهرش است.

شریف جان شریف جان ،داستان تلاش انسان است برای رسیدن به اهدافش ،برای سفر در مسیر سخت زندگی و برای جنگیدن برای رسیدن،با شریف جان باآرزوهای یک نوجوان و حسرتهای او در زندگی آشنا شوید و با او بزرگ شوید و رنج بکشید و آگاه شوید .کتابها را تنها نگذاریم

دیدگاه شما
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی