1. خانه
  2. اخبار

تحلیل شاهنامه با روانشناسی یونگ تجدید چاپ شد

کتاب «شاهنامه از دیدگاه روانشناسی تحلیلی یونگ» نوشتۀ اشرف خسروی پس از تداوم استقبال مخاطبان به منزل چهارم …

جشن پایان بهار 1400 در انتشارات علمی و فرهنگی

در روز چهارشنبه 2 تیر 1400 به مناسبت میلاد امام رضا (ع) و پایان بهار کارمندان انتشارات علمی و فرهنگی با مدیر عامل …