1. خانه
  2. اخبار

کتابی که در پانزده‌سال به چهاردهمین چاپ رسید

یحیی حساس یگانه در سال 1384 با انتشار کتاب «فلسفۀ حسابرسی» توانست برندۀ جایزۀ بخش تألیف کتاب سال جمهوری اسلامی …