1. خانه
  2. اخبار

آشنایی با هنر برای نوپایان و استادان

دیری نگذشته است که کتاب «آشنایی با هنر» نوشتهٔ لوری اشنایدر اَدَمز و ترجمۀ نسرین طباطبایی که از جمله آخرین …

دری به سوی درکِ افزونِ هنر

مریم کامیار، استادیار پژوهش هنر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در یادداشتی به مناسبت تجدیدچاپ …

پرتره‌نگاری به روایت ایرنا

منیره زینلی خبرنگار فرهنگی ایرنا در یادداشتی کتاب «پرتره‌نگاری» نوشتۀ شیرر وست را که انتشارات علمی و فرهنگی …

چهاردهمین چاپ مبانی فلسفۀ هنر منتشر شد

مبانی فلسفۀ هنر آن شپرد با ترجمۀ علی رامین و ویراستاری کامران فانی پس از 25 سال گذشت زمان از چاپ نخست، در سال 1400 …