1. خانه
  2. اخبار

نوآوری‌های ابن خلدونی

نشریۀ فرهنگ امروز در تازه‌ترین شمارۀ خود به نقد و بررسی تجدید چاپ کتاب «اندیشۀ ابن خلدون، عصبیت و دولت» …