1. خانه
  2. اخبار

زمان در جامعه‌شناسی و تاریخ

روز 19 مهر زادروز منوچهر آشتیانی بود؛ او برای انتشارات علمی و فرهنگی آثاری در حوزۀ جامعه شناسی را ترجمه کرده …

وقتی غذا تاریخی می‌شود

کتاب «پانصد سال آشپزی عثمانی» در سال‌های 2003 و 2005 تجدید چاپ شد و در سال 2005 ترجمه انگلیسی آن در استانبول به چاپ …

یادنامه‌ای برای داریوش شایگان

سه سال پس از مرگ داریوش شایگان، انتشارات علمی و فرهنگی به کوشش علی دهباشی کتابی با عنوان «یادنامۀ داریوش …