1. خانه
  2. اخبار

دیدار مدیر عامل انتشارات علمی و فرهنگی با ابوتراب سیاهپوش

نادره رضایی و سید ابوتراب سیاهپوش عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی در محل شرکت انتشارات علمی و فرهنگی دیدار …