1. خانه
  2. اخبار

شب ناصر خسرو و سفرنامه در شب‌های بخارا

پانصد و نود و ششمین شب از شب‌های بخارا به مناسبت انتشار ویراست جدید کتاب «سفرنامه ناصرخسرو» از سوی انتشارات …

چاپی نو از کهن‌ترین نسخه سفرنامه‌ ناصر خسرو

«سفرنامه‌ ناصر خسرو بر پایه‌ کهن‌ترین نسخه موجود در کتابخانه لکهنو» به کوشش محمدرضا توکلی صابری از سوی …