1. خانه
  2. اخبار

مقدمه ابن خلدون حرف‌های زیادی برای گفتن دارد

کتاب مقدمه ابن خلدون به قلم عبدالرحمن بن خلدون و ترجمه محمد پروین گنابادی از سوی انتشارات علمی و فرهنگی به چاپ …