درویش خان یک رمان عاشقانه درباره موسیقی چ2-3-4 شمیز رقعی 270000 ریال

نام
من قمر است، نامی که پدرم بر من نهاد و همواره من را ماه آسمان زندگی خود می
نامید. پدرم غلامحسین فرزند حاجی بشیر طالقانی بود و به لقب «درویش خان» شهرت
داشت... .