loader-img
loader-img-2

چخوف (مقدمه کیمبریج) چ1 شمیز رقعی 2200000 ریال

چخوف را تقریبا همه یکی از تأثیرگذارترین چهره های ادبی دوران جدید
میدانند. این نمایشنامه نویس برجسته روس نقش مهمی در تحول تئاتر مدرن داشت.
تأثیر او بر داستانهای منثور بی حد و حساب است: چخوف به تثبیت شکل امروزی داستان
کوتاه کمک کرد.
این کتاب از گزارشی سرگرم کننده از زندگی چخوف و زمینه فرهنگی روسیه قرن
نوزدهم می آغازد و سپس این شخصیت فریبنده و پیچیده را به خواننده معرفی می کند.
در این کتاب، بر خلاف بیشتر نقدها در باب چخوف، داستان ها و نمایش نامه هایش به
تفصیل بررسی شده است.