loader-img
loader-img-2

ویلیام فاکنر(مقدمه کیمبریج) چ1 شمیز رقعی 1180000 ریال

ویلیام
فاکنر برنده نوبل ادبیات یکی از مهمترین نویسندگان قرن بیستم است سبک متفاوت
داستان های او و تصویر جذابی که از زندگی مردمان جنوب آمریکا ارائه کرده و
زبانزد است نویسنده در این کتاب پس از نمایاندن تصویری اجمالی از زندگی فاکنر به
19 رمان او از جمله خشم و هیاهو و گور به گور و نیز به مهم ترین داستان های
کوتاه و آثار بگیره داستانی اش پرداخته و اطلاعات مفیدی درباره بازخورد این آثار
در میان منتقدان ارائه کرده است است از این نظر این مقدمه را می توان و راهنمای
آسان برای آشنایی با  با آثار پیچیده و
دشوار فاکنر دانست.