فرزند ربوده شده (ادبیات کلاسیک/پرنده آبی) چ2 شمیز جیبی

آن
چه در مجموعه ی ادبیات کلاسیک می خوانید آثار کم نظیری است از ادبیات جهان که به
زبان ساده، خیال انگیزترین و شیرین ترین داستان های دنیا را بیان می کند.
امیدواریم ترجمه ی این مجموعه چنان باشد که تمامی خوانندگان ادب دوست نوجوان،
جوان و حتی بزرگسالان با شوق و رغبت آن را بخوانند و از نکته های بدیع و بیان
شاعرانه آن بهره مند شوند.