عمو آلبرت درجست جوی کوانتوم (کودک و نوجوان) چ2

عمو
آلبرتِ دانشمند و برادرزاده‌اش، گدانکن، در آخرین ماموریت خود در صدد حل معمای
نور و کوانتوم هستند.
 این بار، به جای گشت و گذار در فضای
بی انتها، به همراه دو فیزیکدان ما، خرگوش سفید را تعقیب کنید و وارد سرزمین
عجایبی شوید که جهان کوچک کوارک ها و الکترون های جهنده است. گربه چشایر به شما
نشان خواهد داد که هیچ چیز آن طور که به نظر می رسد نیست، و حتی در کوچکترین
ذرات رازهای نا شکافتنی وجود دارد.