علوم تهوع آور؛ همه چیز درباره آب بینی (پرنده آبی) چ1 شمیز

انگشت
در سوراخ بینی فرو میکنید و بنگاه بیرون می اوردید. خلط بینی را از تا حلق بالا
می اوردید و به بیرون تف میکنید  واین ها
فقط برخی از شیوه های توصیف مایعی چندش آور است 
که در بینی شما نهفته است  مایعی
که آن را از بینی و خلط بینی یا نُس می‌نامند از نامی که بر این مایع بگذاریم به
راستی چندش آور است   که از سلامتی شما
پاسداری می‌کند این ماده ی زننده و چسبناک بی وقفه کار می‌کند تا شما را از آسیب
میکروب ها دوربدارد