علوم تهوع آور؛ همه چیز درباره تف (پرنده آبی) چ1 شمیز

 آب دهان، تف ،  یا بزاق مایعی شفاف است که به درون دهان
ریخته میشود
تف  بیشتر از از آب ساخته شده
است،  ست اما مواد دیگر و آنزیم هایی
دارد که به گوارش غذا کمک می کنند
 شاید آب دهان برای شما ارزشمند نباشد
اما به چند روش به بدن شما کمک می کند
 بدون آب دهان شما نمی توانید سخن
بگویید و خوردن برای تان بسیار دشوار است
 در واقع،  شما حتی نمی توانید مزه غذا بکشید این کتاب
شمارا با آب دهان و نقش آن در سلامتی انسان سیاست و آداب اجتماعی آشنا می
کند
 و به تاریخ باستانی این مایه چندش آور
اشاره می کند