loader-img
loader-img-2

مالو و مریخی کامپیوتری (نوجوان) چ1 شمیز 450,000 ریال

مالو
باید چند  روز را با مادربزرگش بالینا
بگذارند که در داستان گویی و بافتن روتختی تخصص دارد نه تنها حوصله از سر نمیرود
بلکه تجربه بزرگی که حس می‌کند مریخی کامپیوتر را در برابر آزمون دشواری قرار
می‌دهد و روکش می‌کند که مادربزرگ ها راضی بسیار می‌دانند بلانکاالوارز  در استوریاس به دنیا آمد او دوست داشت 23
دریای شود ولی چون به او اجازه این کار را ندادند اکنون در زمینه روزنامه نگاری
و ادبیات کان و نوجوانان فعالیت می‌کند به تاریخ شنا بلعیدن کتاب‌ها و ساخته های
بدون مقطع معین علاقه دارم.