loader-img
loader-img-2

قتل درپرده اول (پرنده آبی) چ1 زرکوب

هنگامی
که پرده ی تئاتر بالا میرود
زن بازیگر روی زمین افتاده و خنجری
در پشت او فرو رفته است .
تماشاگران خیال می کنند این صحنه
نیز قسمتی از نمایش است
ولی این چنین نیست
و
متیلدا واقعا به قتل رسیده است ...
بازرس و دستیارش وارد معرکه می شوند

نویسنده ، مدیر ، بازیگران ، کارکنان تئاتر
همه همه ، نقش خود را به خوبی باری می کنند
آیا بازرس و دستیارش موفق می‌شوند
نقاب از چهره قاتل بردارند ..؟