loader-img
loader-img-2

قهرمان (جنگ ستارگان) باش اپیزود 5 : پاتک امپراتوری شمیز رقعی 580000 ریال

شما
نمی توانید این بازی کتاب را از ابتدا تا انتها بخوانید
شما بهترین دوست همراه لک اسکای  واکر
در کهکشان های بسیار دور هستید.
و از شما خواسته است تا تصمیمات مهمی بگیرید و دست به انتخاب بزنید
انتخاب شما ممکن است سبب پیروزی ارتش انقلابیون فرمان امپراطور مهیب کهکشانی
را تحت فرمان
امپراتوری مهیب کهکشانی را تحت فرمان امپراطوری خبیث ، بالپاتین و نوکر
حلقه به گوشش دارت ویدر فراهم آورد
هر انتخابی که می کنید ماجرای متفاوتی را برایتان رقم خواهد زد.
با انتخاب هر گزینه دستور مقابل آن را دنبال کنید تا ببنید
چه اتافی می افتد اما پیش از هر انتخاب که میکنید
اول خوب فکر کنید ....
تشخیص انتخاب درست از غلط آسان نخواهد بود شاید ناچار شوید برای
کسب هدفی بزرگ تر ، خود یا دوستانتان را قربانی کنید زندگی سرنوشت شما و
دوستانتان و از همه
مهم تر آینده کهکشان به انتخاب های شما بستگی دارد .