شهر اندوه (مجموعه خوانش فیلم) چ1 شمیز رقعی190000 ریال

شهر
اندوه، برنده شیر طلایی جشنواره ونیز در سال 1989، سینمای نوی تایوان را به
جهانیان معرفی کرد. کارگردان این فیلم هو شیائو - شین در سال های اخیر به عنوان
یکی از خلاق ترین و اصیل ترین فیلمسازان سینمای معاصر شناخته شده است. او در شهر
اندوه به یکی از دردناک ترین برهه های تاریخ تایوان بازمی گردد و وضعیت سیاسی و
رنج مردم تایوان را با داستان خانوادگی چهار برادر و اطرافیانشان در هم می
آمیزد. ش هر اندوه اولین فیلم تایوانی با صدای همگاه سر صحنه است؛ فیلمی بناشده
بر چند آوایی صداها که خواسته فراموش شده مردم معمولی را در برابر سرکوب سیاسی
بازتاب می دهد.
برنیس رنو، استاد مؤسسه هنر کالیفرنیا، از رشته های در هم پیچیده تاریخی،
سیاسی و اجتماعی تایوان رمزگشایی می کند و توامان ویژگیهای فرمال و زیبایی
شناسانه شهر اندوه را با توجه به کارنایا۔ و پس زمینه حرفهای او می کاود.