loader-img
loader-img-2

هدیه شوم (پرنده آبی) چ1 زرکوب

همه
گرفتن هدیه در روز عید کریسمس را دوست دارند. ولی پشت این روبان های طلایی و
رنگارنگ، لبخند های ظاهری، تشکرهای مودبانه و صحنه های شاد در بسیاری از موارد
کینه های شتری، حسادت های دیرینه یا انتقام جویی های ارضا نشده پنهان شده است.
چهار نویسنده فرانسوی هدیه ای به شما تقدیم می کنند... ولی نه از نوع منحوص آن!