جلوه هایی از هنر تصویرآفرینی در روایات نبوی(زرکوب)چ2

   یکی از ویژگی های ممتاز تعابیر نبوی ، که به
روشنی از اندیشه های ژرف و روح لطیف و تخیل دامن گستر آن  حضرت پرده برمی دارید ، تصاویر هنری و جذابی
است
که تنها به کمک الفاظ و کلماتی که ظاهرا ساده و معمولی خلق گردیده اند سخنان
پیامبر اسلام ( صلی الله علیه و آله ) سرشار از تفسیر های نغز و تمثیلاتی جذاب و
استعاره هایی بی دلیل و توصیفاتی دقیق و صحنه پردازی هایی بی مانند است ، که در
پرتو این هنر ، و کلمات از دایره تنگ از دایره تنگ معانی خود خارج گردیده اند آن
حضرت معارف ژرف و اندیشه های ملکوتی 
خویش را با استفاده از این گونه عناصر ، در سطح فهم همگان تنزل بخشیده
است و معنویات را به قلمرو محسوسات در آورده است تا مخاطبان  بهتر عمیق تر ، پیام آسمانی وی را در یابند.